נחל שופט
קטגוריה 2
נחל שופט

יזם- רשות ניקוז קישון

יסוד המעלה

תיאור קצר