אתר הטבילה ירדנית
קטגוריה 3
אתר הטבילה ירדנית

פרוייקט הירדנית ניבנה ע"י רשות ניקוז כנרת כפיילוט לפרוייקט הגדול של שיקום מורד הירדן…