חלקה ניסיונית- פרוייקט מורד הירדן

 

חלקת הניסוי היוותה שלב נוסף בין פרוייקט הירדנית לבין הפרוייקט הגדול של שיקום המורד שתוכנן ובוצע ע"י רשות ניקוז כנרת.

המטרה העיקרית של החלקה היתה לבדוק:

  1. איזה מינים מצליחים לשרוד לאורך גדה שבה זורמים מים במליחות גבוהה מאד עד פי 20 ממי הכנרת.
  2. איזה מרחק מהגדה הוא אופטימאלי עבור כל מין.

גודל החלקה הוא חצי דונם כאשר בחלקה הראשון נשתלו כ-35 מינים שונים שתיל ראשון בקו המים וכך עוד שלושה שתילים של אותו מין במרווחים של שני מטר אחד מעל השני. ע"י כך קיבלנו ייצוג של מגוון החיגורים: קו מים, גדה נמוכה, גדה גבוהה וקטע יובשני כדי לבדוק אייך הצמח גדל בכל מקום.

 

בחלקה השניה נשתלו שוב פעם אותם מינים באותו סדר. הכוונה בחלקה זאת היא להפסיק את המיים לאחר תקופה כדי לראות איזה מינים מסתדרים בלי מים לאחר השנה השניה. והאם יש משמעות למרחק של הצמח מן המים.

הניסוי צפוי להיערך ע"פ שלש שנים ואת התובנות שאנו מקבלים ממנו אנו משתפים עם אנשי המקצוע של רט"ג ורשות ניקוז כנרת ע"מ להפיק לקחים לגבי השתילות העתידיות בחלק הדרומי יותר של הפרוייקט.