שבוע עבודה עם ילדי כיתות ט בשמורת החולה
הפרויקטים שלנו
נחלים
קטגוריה 1
קטגוריה 2
קטגוריה 3
הכל
שבוע עבודה עם ילדי כיתות ט בשמורת החולה

שבוע עבודה עם ילדי כיתות ט מביס וולדורף הרדוף, בשמורת החולה.

חלקה ניסיונית- פרוייקט מורד הירדן

שלב נוסף בין פרוייקט הירדנית לבין הפרוייקט הגדול של שיקום המורד שתוכנן ובוצע ע"י רשות ניקוז כנרת.

אתר הטבילה ירדנית

פרוייקט הירדנית ניבנה ע"י רשות ניקוז כנרת כפיילוט לפרוייקט הגדול של שיקום מורד הירדן…

נחל שופט

יזם- רשות ניקוז קישון

פרוייקט "אגנים ירוקים" בקבוץ הרדוף

המתקן מטהר את מי הביוב של הקבוץ, והמים המטוהרים משמשים להשקיית צמחית הפארק שסובב את ברכות הטיהור ומהוות חלק ממנו.

יסוד המעלה

תיאור קצר