גינון טיפולי
גינון טיפולי

גינון טיפולי

גינון טיפולי (או כפי שנקרא לעיתים: תרפיה באמצעות גינון) הוא תהליך בו נעשה שימוש בצמחים, בפעילויות גינון, בקרבה ובאהבה לטבע ככלי מסייע בהחלמה ובשיקום של אנשים בעלי צרכים מיוחדים. המטרה הכללית של גינון טיפולי היא שיפור איכות החיים של האדם מבחינה פיזית ונפשית.
עבודה בגינון טיפולי הנה אפשרות לתפקד באופן נורמטיבי. הגן מספק מרחב מחייה שאינו מאיים, מגע בדבר חי, הזדמנות להיות בקשר עם האדמה ועם טבע, וכן עם כוחות חיצוניים לאדם.
ההתנסות החושית בגינון פונה לעולמו הפנימי של המטופל. לכל פעולה בגינה יש משמעות והשפעה המעוררת תחושות, רגשות ומחשבות, לרוב ללא מודעות. לעבודה עם חמרים חיים יש מאפיינים ייחודיים, החמר ה"חי" פועל כתומך ומתנגד בו זמנית ולכן מהווה כלי טיפולי לזיהוי והשלכה רגשית. גינון טיפולי מאפשר טרנספורמציה לכוחות חיים בריאים.
ק.ג.יונג הניח שיש עולם חוויתי אוניברסאלי משותף לכל בני האדם, חלקו מודע וחלקו שאינו במודע. כלומר לבני האדם טבע אנושי דומה מעבר להבדלים תרבותיים חיצוניים. האלמנטים שבטבע משתקפים גם במציאות הפנימית של האדם ולכן לא במקרה נוכל למצוא ביטויים המושאלים מהטבע כדי לתאר מצב רגשי- " הקרקע נשמטת תחת רגלי", "נטמנו הזרעים לפרוייקט", "איני רוצה לחפור בעברי", "קטיף הפירות", "צמיחה, פריחה" וכיו"ב.
במשתלה שלנו אנו משלבים את הגינון הטיפולי בפרוייקט שיקום נחלים ובתי גידול לחים.
יישום הגינון הטיפולי בפרוייקט שיקום הנחלים, נותן אפשרות לראיה סימבולית ייחודית בין שיקום נחל לבין שיקום אדם.