שיקום אנושי ושיקום הנחלים

שילוב גינון טיפולי בפרוייקט שיקום נחלים ובתי גידול לחים

יישום הגינון הטיפולי בפרוייקט שיקום הנחלים, נותן אפשרות לראיה סימבולית ייחודית בין שיקום נחל לבין שיקום אדם.

הנחל, שתנאיו הופרו, אם מהתערבות האדם- שינוי תוואי, שפיכה והזרמת פסולת, הרס הצומח וכיו"ב ואם משינויים טבעיים- שרפות, בצורת, דרדור סלעים סחף וכיו"ב.
והאדם ששיגרת חייו מופרת ע"י התנהגויות המגבילות תפקוד ואורך חיים נורמלי, אם מחוויות עבר, משברים הפרת הסביבה וכיו"ב ואם מבעיה אורגנית.
תהליך שיקום הנחל הינו תהליך אקטיבי ומצריך עבודה בכמה מישורים במשתלה וגם בשטח עצמו, מה שמאפשר לאדם למצוא את מקומו במרחב הנוח לו בו הוא עושה את המיטב להצלחת הפרוייקט.
סוגי העבודות:
פעילות עדינה העוסקת בזריעה, הנבטה והשרשה. פעילות זו מצריכה סבלנות, סיסטמטיות, אירגון וסדר, מאפשרת ישיבה על כיסא ללא צורך בפעילות פיזית מוגזמת. הפעילות מתבצעת במבנה המשתלה הנמצא בקיבוץ.
פעילות העתקת הצמחים לתוך מיכלים מתאימים בגדלים שונים פעילות זו דורשת תנועה פיזית רחבה יותר. הפעילות מתבצעת במבנה המשתלה הנמצא בקיבוץ.
פעילות עישוב, השקיה, סידור גיזום וכיו"ב לצמחים הבוגרים יותר. פעילות זו נעשית בשטח הסמוך לקיבוץ ברשת צל ובערוגות מים.
פעילות השתילה והנטיעה בשטח. הפעילות דורשת יכולת פיזית, אם כי כולם משתתפים ולו במעט בפעילות זו. פעילות אחזקת השטח- שטח המתוחזק ע"י צוות המשתלה גם לאחר השתילה זוכה לטיפול גינוני שבועי/חודשי. הפעילות נערכת בשטח המשוקם ודורשת יכולת פיזית.

אנו רואים חשיבות בשיתוף כל הצוות בהכרת המקום המויועד לשיקום הן מבחינה היסטורית והן מבחינה ביולוגית- סוגי הצמחיה והחי המופיעים בו באופן טבעי. ועל כן אנו יוצאים לשטח בתחילת כל פרוייקט ומלווים את הפרוייקטים גם בביקורים בהמשך.

אנו רואים בשיקום הנחל מקור העצמה לאוכלוסיה זו הן ברמה הערכית האקולוגית והן בבניית תהליך השיקום שבאופן טבעי יושלך על נפשו של כל אחד מהמשתתפים.
המטרות הטיפוליות בסוג זה של טיפול:
 חשיפה לטבע ושותפות עם הטבע
 חשיפה לגירויים חושיים
 הגברת פעילות גופנית
 התמודדות עם הצלחה ועם כישלון
 שיפור ופיתוח מיומנות חברתיות
 עמידה במחויבות ואחריות
 בניית ביטחון עצמי ודימוי עצמי
 שיפור מיומנויות קוגניטיביות
 הזדמנות ליצירתיות ולביטוי עצמי
 פעילות פנאי או פעילות תעסוקתית נורמטיבית
 חוויה טובה בחיק הטבע
 חיבור למקום ולסביבה.
 הזדמנות לסובלימציה של רגשות ומצבים.