הגישה שלנו

משתלת הרדוף

המשתלה הינה משתלה שיקומית המעסיקה אנשים בעלי קשיים בתחום בריאות הנפש, מתמחה בגידול צמחי בר לשיקום אקולוגי של בתי גידול טבעיים עם דגש על בתי גידול לחים.

המשתלה הוקמה מתוך הצורך האישי לתת מענה תעסוקתי יומיומי לאנשים עם צרכים מיוחדים.

המשתלה מהווה חלק מענף הנוי בקיבוץ. ענף הנוי בקיבוץ הרדוף פועל כחברה קבלנית שבנוסף לגינון בקיבוץ מתחזקת את הגינון במחלבת תנובה-אלון תבור מיום הקמתה. כל עבודות הגינון נעשות עלפי עקרונות הגינון האורגני.

ה"אני מאמין" של המשתלה, משלב אדם ואדמה מתוך הבנה שאחד הם.

מטרותינו העיקריות:

יצירת מרחב לעשייה משולבת חברתית ותעסוקתית למגוון אוכלוסיות.

טיפוח ושיקום אקולוגי של בתי גידול טבעיים בישראל, למטרת שימור והעשרת המגוון הביולוגי.

משתלת הרדוף מהווה מסגרת תעסוקתית ושיקומית עבור אנשים בעלי קשיים בתחום בריאות הנפש המועסקים בשלב הריבוי בחממה בשילוב צוות גננים מיומן שמבצע את כל עבודות הגינון החל בהכנת שטח ועד עבודות שתילה והשקיה ותחזוקה שוטפת.

אנו מתמחים באיסוף זרעי בר, ריבויים, וגידולם עד לגודל המתאים להפצה בטבע.

הגידול במשתלה נעשה בהתאם לעקרונות הגידול האורגני ללא שימוש בדשנים כימיים ובחומרי הדברה. רוב הצמחים במשתלה מושקים ע"י מים מושבים של שפכי הקיבוץ המטופלים באופן חוקי בשיטת האגנים הירוקים.

למשתלה ידע נצבר בגידול צמחי בר, ובעיקר בצמחיית נחלים, בדרך הטיפול בהם עד שתילתם וקליטתם. בשנים האחרונות אנו עובדים בעיקר עם רשות ניקוז כינרת, רשות ניקוז קישון ורשות הטבע והגנים.