נחלים
חלקה ניסיונית- פרוייקט מורד הירדן

שלב נוסף בין פרוייקט הירדנית לבין הפרוייקט הגדול של שיקום המורד שתוכנן ובוצע ע"י רשות ניקוז כנרת.