שיקום נחלים
שיקום נחלים

בישראל כ – 12 נחלים ראשיים הזורמים לים התיכון ו כ – 15 נחלים עיקריים הזורמים לירדן ולכנרת.
בשנות החמישים והשישים נתפסו מקורות המים של הנחלים לצרכי אספקת מי שתיה והשקיה. במקביל, הפכו הנחלים לעורקי הביוב העיקריים של השפכים הביתיים, התעשייתיים והחקלאיים, ולאפיקיהם הושלכה פסולת.
המשרד לאיכות הסביבה שם לו כיעד עיקרי את נושא שיקום הנחלים.

שיקום הנחל כולל את המרכיבים הבאים:
– סילוק מרכיבי הזיהום.
– הבטחת מקורות מים קבועים ובאיכות הדרושה לנחל
– שימור שטחים פתוחים ובתי גידול בסביבת הנחל.
– הקמת מוקדי תיירות ונופש הנשענים על ערכי הטבע והתרבות בסביבת הנחל.
– פיתוח מודעות ציבורית למצב הנחלים ולחשיבותם במארג הנוף והשטחים הפתוחים בישראל